loader

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Prof.Dr.Kamil YAZICIOĞLU  Muayenehanesi olarak sağlık hizmeti sunduğumuz ilgili kişilerin ve yakınlarının kişisel verilerini gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak veri sorumlusu sıfatıyla işleriz. İlgili kişiler bu süreç boyunca işlenen kişisel verileri hakkında bu aydınlatma metninde yer alan açıklamalardan istifade edebilirler.

Yazışma ve İletişim Bilgileri:

Prof.Dr.Kamil YAZICIOĞLU

Atatürk Bulvarı No:185 Kat:2 Daire: 5  Çankaya ANKARA

info@kamilyazicioglu

tel: 03124176487 –  05424176487

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hasta ve yakınlarına ait kişisel veriler, sağlık hizmetlerinde operasyon süreçlerin yürütülmesi ve operasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla tarafların haklarının korunması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmelerin yerine getirilebilmesi şartlarıyla, özel nitelikli kişisel veriler bakımından yetkili sağlık kuruluşu sıfatıyla,

Faaliyetlerimizin Sağlık Bakanlığı mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata uygun olarak yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin açıklanmaması ve aktarılmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte hasta ve yakınlarına ait kişisel veriler Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır. Özel sağlık sigortasından yararlanmak isteyen hastalarımızın ilgili sigorta şirketi tarafından talep edilen kişisel verileri, tahsilat işleminin yapılabilmesi ve finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili sigorta şirketiyle paylaşılmaktadır.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hasta ve yakınlarına ait veriler doğrudan bu kişiler tarafından temin edilir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ayrıca kağıt formlar, kayıt evrakları, poliçeler, faturalar, kimlik fotokopileri de kullanılmaktadır. Hasta ve yakınları Prof.Dr. Kamil YAZICIOĞLU Muayenehanesi tarafından kullanılan e-posta adresleri, telefon numaraları, web siteleri vasıtasıyla bizimle iletişim kurmayı tercih ederse, bu vasıtalarla kişisel veriler kayıt altına alınır.

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(2) maddesinde sayılan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, sağlık verileri ise 6(3) maddesinde sayılan ”tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi … amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişi ve yetkili kurum ve kuruluş sıfatıyla” işlenmektedir.

5.İlgili Kişi Hakları

Hasta ve yakınları 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını her zaman işletebilirler.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI

Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasında Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Bildirimi kapsamında;

☐ İletişim verilerimin özel gün kutlamaları, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmasına,

☐ Sağlık hizmetleri sürecinde istifa edeceğim özel sigortaların devreye alınabilmesi amacıyla sağlık verilerimin kullanılmasına ve bunların anlaşma sağladığım sigorta şirketleriyle ve aracı kuruluşlarıyla paylaşılmasına,

açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyadı – İmza