loader

EKLEM İÇİ ENJEKSİYONLAR

EKLEM İÇİ ENJEKSİYONLAR

EKLEM İÇİ ENJEKSİYONLAR

  • 4 Ekim 2021

Kıkırdak harabiyeti, eklem sıvısında azalma ile seyreden diz ekleminin kireçlenmesinde (gonartroz) , gençlerde diz kapağı ile diz eklemi arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan “patello femoral ağrı sendromunda” eklem içine ozon gazı, PRP (trombositten zengin plazma), dekstroz lidokain çözeltileri veya hazır hyalurinik asit preperatları enjekte edilebilir. Hangi tedavi yönteminin seçileceğine hastanın yaşına, şikayetine ve fizik muayene bulgularına göre karar verilir.

Donuk omuz denilen omuz ekleminin tüm yönlere aktif ve pasif olarak kısıtlı olmasıyla karekterize “omuzun adhesif kapsulit’inde” eklem içine yine kişinin klinik durumuna göre bahsedilen enjeksiyonlar veya lokal anestezik enjeksiyonları yapılabilir. Donuk omuzda ek olarak omuzun duyusundan sorumlu “supraskapular sinir” bloğu yapılır.